*เทศบาลตำบลวิหารแดง จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทำบุญไหว้พระ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โปรดส่งใบตอบรับภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล*
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
669
เดือนที่แล้ว
750
ปีนี้
669
ปีที่แล้ว
6,200
ตำแหน่ง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผ
จำนวน :   อัตรา
เงินเดือน :   บาท
รายละเอียด  

ด้วยเทศบาลตำบลวิหารแดง จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๖) ฝ่ายบริหารการศึกษา  กองการศึกษา  เทศบาลตำบลวิหารแดง  อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘๑ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  ดังต่อไปนี้

++ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ++