*เทศบาลตำบลวิหารแดง จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทำบุญไหว้พระ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โปรดส่งใบตอบรับภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล*
กิจกรรมเทศบาลตำบลวิหารแดง
Hacktivis
Hacktivis
อ่านทั้งหมด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
1,622
เดือนที่แล้ว
89
ปีนี้
3,238
ปีที่แล้ว
13,653
ตำแหน่ง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผ
จำนวน :   อัตรา
เงินเดือน :   บาท
รายละเอียด  

ด้วยเทศบาลตำบลวิหารแดง จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๖) ฝ่ายบริหารการศึกษา  กองการศึกษา  เทศบาลตำบลวิหารแดง  อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘๑ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  ดังต่อไปนี้

++ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ++