*เทศบาลตำบลวิหารแดง จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทำบุญไหว้พระ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โปรดส่งใบตอบรับภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล*
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
73
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
669
เดือนที่แล้ว
750
ปีนี้
669
ปีที่แล้ว
6,200
   ติดต่อ เทศบาลตำบลวิหารแดง
ติดต่อเรื่อง : *
ชื่อผู้ติดต่อ : *
อีเมลล์ : *
ข้อความ : *
 
ยืนยัน : *
 
   

 

 

 

สำนักปลัด กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0-3637-7353 ต่อ 18 0-3637-7353 ต่อ 29 0-3637-7353 ต่อ 30
งานพัฒนาชุมชน งานธุรการกองสาธารณสุขฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
0-3637-7353 ต่อ 19 0-3637-7353 ต่อ 27 0-3627-7154
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
0-3637-7353 ต่อ 22
ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ ห้องสมุดเพื่อประชาชน
0-3636-5101
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน/ งานบุคลากร 0-3627-7164 กองช่าง
0-3637-7353 ต่อ 21 0-3636-5557 ผู้อำนวยการกองช่าง
งานนิติการ  กองคลัง 0-3637-7353 ต่อ 31
0-3637-7353 ต่อ 20 ผู้อำนวยการกองคลัง  
งานทะเบียนราษฎร 0-3637-7353 ต่อ 24  
0-3627-7158 งานพัสดุ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 0-3637-7353 ต่อ 25
0-3637-7353 ต่อ 34 งานการเงินและบัญชี
0-3627-7199 หรือ 199 0-3637-7353 ต่อ 29
โทรสาร งานจัดเก็บรายได้
0-3637-8002 0-3637-7353 ต่อ 26

ดู เทศบาลตำบลวิหารแดง จ.สระบุรี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าดู